PR TANITIM DANIŞMANLIK

 

PR TANITIM ve DANIŞMANLIK

PR Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri

PR (PUBLIC RELATIONS) nedir?

PR, görüş ve davranışları etkileyerek, kurum kimliği üzerine bir anlayış yaratan ve algılamaya sahip çıkan bir ilişkiler silsilesi olarak tanımlanır. Orta ve büyük ölçekli ticari firmalar, kar amacı gütmeyen dernekler,
meslek odaları ve sayısını çoğaltabileceğimiz tüm oluşumların ortak sorunlarının başında kendilerinin doğru ifade edilememesi, geniş halk kitlelerine ulaşmakta yaşanılan güçlükler ve çağımızın olmazsa olmazı sosyal medyanın profesyonel olarak kullanılamamasıdır.

Her sektörün halkla ilişkiler ve tanıtımı kendine özgüdür. Biz müşterilerimize hedeflerine ulaşmada en etkili, en ekonomik ve en doğru projeyi sunarız. Sonuca endeksli olarak yapılacak çalışmada hem firma tarafının hem de tüketicinin gözü olarak objektif yaklaşımlarda bulunuruz. 

Firmanın kurumsal kimliği ile işe başlar, alt yapı hazırlığı bittikten sonra ortak kararlar alınarak bütçe doğrultusunda faaliyetlere başlanılır.

 

Facebook grup
3etanitim.com © 2019